Západoslovenská energetika, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s., je 100% dcérskou spoločnosťou Západoslovenskej energetiky, a.s., vďaka čomu je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON. Ako najväčší distribútor elektrickej energie na Slovensku s viac než 100-ročnou históriou je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike v rozsahu „distribúcia elektriny“, zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy a podlieha pravidlám regulácie v zmysle príslušnej legislatívy. Na trhu zabezpečuje distribúciu elektriny ako samostatný právny subjekt od 1. júla 2007 na základe požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy súvisiacej s liberalizáciou energetického trhu (do 1. januára 2013 pod názvom ZSE Distribúcia, a.s., resp. ZSE distribúcia, a.s.). Poslaním spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektriny v snahe zlepšovať kvalitu života obyvateľov západného Slovenska. Preto spoločnosť realizuje významné investície do obnovy a rozvoja distribučných zariadení a rozvoja elektronických služieb pre svojich zákazníkov.


Západoslovenská energetika, a.s.

Ulica: Čulenova 6

Mesto: Bratislava

PSČ: 816 47

Kraj: Bratislavský

Tel: 0850 333 999

Email: odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk

Žiadny súvisiaci článok.

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel
Energetika
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel