ista Slovakia, s.r.o.

Pre vlastníkov a užívateľov budov vytvárame udržateľnú hodnotu.  Aby sme to dosiahli, riadime dáta a procesy, vďaka ktorým sú budovy bezpečné, pohodlné a šetrné k životnému prostrediu. 

Naše produkty a služby, založené na údajoch o spotrebe, umožňujú transparentnosť individuálnej spotreby energií a vody. Vďaka tomu je ľahšie zvýšiť energetickú účinnosť budov, a tým aj hodnotu nehnuteľnosti. Užívatelia budov tak aktívne prispievajú k ochrane klímy a úsporám energií. Priemerne každá domácnosť dokáže ušetriť 20 % svojej ročnej spotreby tepla a nákladov.

Náš svet produktov a služieb je založený na digitálnom základe. Infraštruktúra našich prístrojov umožňuje diaľkovú správu dát o spotrebe, čím sa zvyšuje pohodlie pre obyvateľov, správcu a vlastníkov budov. Termíny odpočtov so vstupom do bytov sú minulosťou. Procesy získavania informácií o spotrebe a ich spracovanie sa významne zjednodušili.


ista Slovakia, s.r.o.

Ulica: Podunajská ulica 25

Mesto: Bratislava

PSČ: 821 06

Tel: +421 2 402 409 99

Email: ista@ista.sk

Web stránka: www.ista.sk

Žiadny súvisiaci článok.

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel
Energetika
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel