Czech Power Industry Alliance

CPIA bola založená v septembri 2015 ako neexkluzívne partnerstvo spoločností, ktoré pôsobia v oblasti návrhu, výroby, dodávok a inštalácií v projektoch výstavby, servisu, modernizácie a odstavovania energetických zdrojov vrátane jadrových elektrární. Český priemysel má za sebou dlhú históriu aktivít dodávok v energetickom sektore, v histórii bolo 90 % zariadení vyrobených v tuzemsku vrátane kľúčových komponentov pre jadrové elektrárne. Know-how a remeselné spracovanie zostalo, takže spoločnosti sú schopné dodávať rôzne komodity vrátane súvisiaceho inžinieringu pre energetické zdroje po celom svete, jadrové elektrárne nevynímajúc. CPIA je podporovaná českou vládou, pretože spĺňa okrem iného oficiálne požiadavky Aktualizovanej štátnej energetickej koncepcie a Národného akčného plánu pre rozvoj jadrovej energie.


Czech Power Industry Alliance

Ulica: Václavské náměstí 56

Mesto: Praha 1

PSČ: 110 00

Tel: +420 605 221 684

Email: josef.perlik@cpia.cz

Web stránka: www.cpia.cz

Žiadny súvisiaci článok.

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel
Energetika
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel