AERS s.r.o.

Spoločnosť AERS s.r.o. bola založená v roku 2016 strategickým investorom v odbore elektrického vykurovania – Fenix Group a.s. a podnikateľmi z odboru akumulácie energie a jej následného využívania. AERS sa zaoberá vývojom, výrobou a podporou distribúcie zariadení slúžiacich na akumuláciu elektrickej energie s využitím energie získanej z distribučnej siete aj OZE a riadeným využívaním vlastnej spotreby. Nosným produktom spoločnosti sú domáce akumulačné stanice HES, stredne výkonové batériové úložiská HES a veľkokapacitné špičkovacie stanice SAS.


AERS s.r.o.

Ulica: Šárecká 1449/37

Mesto: Praha

PSČ: 160 00

Tel: +420 737 856 513

Email: info@aers.cz

Web stránka: www.aers.cz

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel
Energetika
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel