Záznamník dát-datalogger OMC 8000DLG LAB

Záznamník dát-datalogger OMC 8000DLG LAB

Stránka produktu
OMC 8000DLG je záznamník vyhotovený pre použitie v laboratóriách - stlové vyhotovenie. Jedná sa o 6, prípadne 14 kanálový datalogger so záznamom na mikro SD kartu, s exportom dát cez ETHERNET do EXCELu. Jeden až šesť vstupov môže byť nakonfigurovaných pre vstup prúdu (0/4..20mA) , napätia (50mV, 3/10/20/30V), odporu (390/3900Ohm), odporových teplomerov (Pt100, Pt1000, Ni1000), termočlánkov (J,K,R,S,T,B,L,N,ST,XK). Interval záznamov je možné zvoliť od MIN (cca 8ms) do 5hodín. Záznamník zároveň umožňuje robiť prevod ktoréhokoľvek vstupného signálu na jeden zo 7 typov izolovaného analógového výstupného signálu. Na realizáciu viacstavovej regulácie je možné využiť 3 alebo 5 relé. Napájanie 80..250VAC/DC alebo 10.. 30 VDC/24VAC.
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.