Multifunkčný, multikanálový zapisovač+zobrazovač OMR700

Multifunkčný, multikanálový zapisovač+zobrazovač OMR700

Stránka produktu
Farebný dotykový TFT displej s veľkosťou 5,7“  Multifunkčný vstup ( V-/ A- meter, monitor procesov, odporové teplomery, T/C )  Modulová koncepcia: 8 vstupných/výstupných zásuvných modulov. Možnosť nakonfigurovať, merať a zaznamenávať až 96 kanálov  Záznam dát do int. pamäte (2x512 MB), na SD kartu (do 32GB) alebo USB Flasch  Digitálne ovládacie vstupy a výstupy s voliteľnými funkciami  Dátové pripojenie: Ethernet, RS 485 s protokolom MODBUS RTU OMR 700 zobrazuje merané hodnoty v reálnom čase na dotykovom displeji v podobe kriviek, bargrafov alebo číselných údajov a ukladá ich do internej pamäte, prípadne na SD kartu. Táto slúži okrem archivácie dát aj na prenos dát do PC (alebo iného archivačného zariadenia) a tiež na prenos nastavení medzi prístrojom a PC a naopak. Typ vstupného signálu (DC napätie/prúd, termočlánky, odporové teplomery, tenzometre, resp. univerzálne vstupy) je daný typom vstupnej karty. Rovnako druh výstupu (relátka, tranzistory s O.K, analógové výstupy) je daný typom výstupnej karty. Zaznamenané údaje je možné zobraziť ako na displeji prístroja, tak i na PC pomocou podporného SW. Údaje zaznamenané v CSV formáte môžu byť exportované do EXCELU.
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.