BTL5-S1-M...-B-S 32

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Balluff / Nemecko
  • Dodávateľ: S & A, s.r.o.
  • Dodacia lehota: viac ako 4 týždne
Stránka produktu
Chvenie, nárazy a vibrácie - sonda/ vyhodn. časť nár. - 100g/6 ms, vibr. - 12g, 10 – 2000Hz / nár. - 100g/6 ms, vibr. - 12g, 10 – 2000Hz
Elektrické pripojenie (integrovaný kábel, konektor, svorkovnica) konektor
Elektromagnet. kompatibilita (EMC) (norma) IEC 1000-4-2, 3, 4, 6
Hmotnosť (kg) v závislosti od meracieho rozsahu / –
Indikácia hraničných stavov na vyh. časti
Izolácia elektród (pri kvap. hladinomerov) plast
Komunikácia s nadradeným alebo spolupracujúcim systémom (zbernica, protokol) SSD
Krytie (IP) IP 67 / IP 67
Materiál - kompakt/ teleso sondy/ snímacia časť sondy – / hliník / nerez
Max. prac. tlak v meranom priestore 600 bar
Max. teplota meranej látky (°C) +85
Merací rozsah (od – do) 25 - 4000 mm
Meraná látka kvapalná
Napájacie napätie – sonda/ vyh. časť – / 24 VDC ±10 %
Nevýbušné prevedenie (Ex) (norma) – sonda/ vyh. časť -
Ovládanie (nastavovanie) PC
Presnosť (základná chyba, %, na rozsah, na hodnotu) 5 micro m /
Prestaviteľnosť áno
Prevádzková teplota okolia – sonda/ vyhodn. časť -20 až 85/ -20 až 85
Princíp magnetostrikčný
Príkon – sonda/ vyhodn. časť – / cca 3,6 W
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) -
Rozmery hladinomeru – sonda/ vyhodn. časť v závislosti od meracieho rozsahu / –
Spôsob upevnenia hladinomeru: kompakt/ sonda priame priskrutkovanie za pomoci príruby / –
Výstupný signál nespojitý (limitný)
zvýšenie presnosti pomocou dodania korekčnej krivky nelinearity, iné typy aj tieto protokoly: 4-20 mA, 20-4 mA, 0-10, 10-0 V, RS 485/422, RS 232/485, CAN BUS, InterBUS-S, Profibus, DP, MOD-BUS, princíp snímania: magnetostrikčný
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.