PPA Controll, a.s.

PPA CONTROLL, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek, ktoré sú optimálne z technického ako aj cenového hľadiska. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom.

PPA CONTROLL, a.s. je prístupná byť partnerom pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí. V týchto oblastiach naša spoločnosť uskutočňuje analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Spoločnosť tiež vyrába vysokokvalitné rozvádzače.

PPA CONTROLL, a.s. poskytuje kvalifikovanú prevádzku ako aj údržbu všetkých dodaných technických zariadení, čo zaručuje efektívnu spotrebu energií.


PPA Controll, a.s.

Ulica: Vajnorská 137

Mesto: Bratislava

PSČ: 830 00

Kraj: Bratislavský

Email: kastilova@ppa.sk

Web stránka: www.ppa.sk

Rok založenia: 1991

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel + + + +
Doprava, spoje, logistika + + + +
Drevársky priemysel + + + +
Elektrotechnický priemysel + + + + +
Energetika + + + +
Gumárenský priemysel + + + +
Hutnícky priemysel + + + +
Chemický priemysel + + + +
Papierensky priemysel + + + +
Plynárenský priemysel + + + +
Potravinárstvo + + + +
Sklársky priemysel + + + +
Stavebníctvo + + + +
Strojárstvo + + + +
Textilný priemysel + + + +
Vodárenský priemysel + + + +
Zlievárensky priemysel + + + +