Dotykové senzory - touchscreen

Dotykové senzory - touchscreen

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Onetouch
  • Dodávateľ: JDC,s.r.o.
  • Dodacia lehota: do 1 týždňa
Stránka produktu
Možnosť prenesenia projektu na iné OP áno
Možnosť tvorby makier áno
Možnosť zadávania žiadaných hodnôt áno
Popis tlačidiel štandardný aj užívateľský
Pripojiteľná klávesnica áno
Pripojiteľná tlačiareň áno
Pripojiteľný snímač čiarového kódu áno
Prídavné binárne vstupy áno
Prídavné binárne výstupy áno
Simulácia panelu na PC áno
Zvláštny kanál pre PC áno
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.