COMSOL Multiphysics

COMSOL Multiphysics

  • Výrobca/krajina pôvodudod: COMSOL/Švédsko
  • Dodávateľ: HUMUSOFT s.r.o.
  • Dodacia lehota: do 1 týždňa
Stránka produktu
Akcelerácia výpočtov Nie
Aplikačné knižnice Nie
Cena ?
Hotline v SR (áno, nie) ?
Klient/srver architektúra ?
Komunikácia s externým prístrojovým vybavením (nie, áno-ako?) ?
Konfigurovateľné používateľské rozhranie Nie
Minimálna konfigurácia PC/typ OS ?
Modelovanie procesov (vymenujete typy) ?
Možnosti 3D grafiky ?
Možnosti animácie ?
Objekové programovanie Nie
On-line systém pomoci (Help) ?
Pevný disk (HDD) (min./max) ?
Podpora paralelných výpočtov Nie
Procesor ?
Simulácia procesov (vymenujte typy) ?
Zaškolenie (nie, áno - v cene, za príplatok,...) ?
COMSOL Multiphysics & specializované moduly - nástroje pro modelování a analýzu fyzikálních jevů - přenosy tepla, proudění tekutin, akustika, elektromagnetismus, simulace jevů v polovodičích, pružnost a pevnost, chemické reakce, geofyzika a další. Aplikační možnosti jsou velmi široké, systém dokáže modelovat prakticky všechny jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic (PDE).
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.