RELIANCE 4

RELIANCE 4

  • Výrobca/krajina pôvodudod: GEOVAP / Česká republika
  • Dodávateľ: GEOVAP, spol. s r. o.
  • Dodacia lehota: do 1 týždňa
Stránka produktu
Archivácia v reálnom čase áno
Automatické prispôsobenie veľkosti obrázku podľa rozlišovacej schopnosti monitora (áno, nie) u webového klienta áno
Automatizácia bezpečnostných funkcií prostredníctvom scriptingu áno
Autorizované školiace stredisko (áno - kto, kde, nie) áno, školiace stredisko GEOVAP, Pardubice
Doba od vyvolania do ukončenia grafického zobrazenia so 100 premennými (s) desatiny sekundy
Dokumentácia v elektronickej forme áno, PDF
Doporučená konfigurácia Pentium
Editor programovacieho jazyka (interný, externý) interný, veľmi komfortný editor
Elektrický výstupný signál (prúdový, napäťový, prepínací kontakt, HART,...) nie je obmedzené systémom
Existuje okrem SCADA produktu aj produkt pre internet/intranet aplikácie súčasťou produktu - Reliance Web Client a Reliance Mobile Client pre PDA
Existuje okrem SCADA produktu aj produkt pre soft-logic riadenie? nie
Export/import dát v ASCII tvare áno
Formát uchovávania alarmov na disku (typ) voliteľne lokálna tabuľka či RDBMS
Import/export dát pre procesnú databázu áno
Klient/srver architektúra áno
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly TCP/IP, HTTP, WebServices
Komunikuje súčasne s rôznymi typmi V/V zariadení áno
Max. počet súčasne aktívnych okien v čase nie je obmedzené systémom
Min./max. interval archivácie veličín 1ms – podľa veľkosti disku
Možnosti 3D grafiky 3D grafická knižnica prvkov je súčasťou inštalácie
Možnosti animácie áno
Možnosť exportu/importu vo formáte ASCII áno
Možnosť vkladania OLE/Active X objektov do obrázkov áno
Originálna jazyková mutácia/podpora iných jazykov Česky/Anglicky/Poľsky/Rusky/Nemecky; ďalšie jazykové verzie sa pripravujú
Podpora COM/DCOM technológií (áno, nie) áno
Podpora DDE (áno, nie) áno (klient i server)
Podpora ODBC (áno, nie) áno
Podpora OLE, Active X (áno, nie) áno
Podpora OPC (áno, nie) áno, OPC Foundation Member
Podpora OPC komunikácie s HW áno, OPC klient v cene každého modulu. Člen OPC Foundation Member.
Podpora PointCast (push) technológií (áno, nie) nie
Podpora databázy v reálnom čase áno
Podpora individuálnej bezpečnosti V/V bodov áno
Podpora iných formátov dokumentácie (HTML, XML, ...) HTML, XML
Podpora priorít alarmov áno
Podpora skupín/oblastí alarmov áno
Podpora záložného (backup) komunikačného kanálu áno
Podporované operačné systémy Windows XP/Vista/2000
Potvrdzovanie alarmov z iných pracovísk áno - synchronizácia alarmov
Počet V/V bodov v procesnej databáze nie je obmedzené systémom
Počet a typ komunikačných protokolov najčastejšie používané protokoly, možnosť užívateľského protokolu pomocou External Communicatora. Ostatné pomocou OPC Serverov.
Počet alarmov nie je obmedzené systémom
Počet archivovaných veličín nie je obmedzené systémom
Počet bezpečnostných oblastí/zón voliteľné
Počet priamych binárnych/analógových V/V nie je obmedzené systémom
Počet spracovateľných alarmov, generovaných v rovnakom čase (neobmedzený, obmedzený - ako) nie je obmedzené systémom
Počet súčasne aktívnych grafov na obrazovke rôzne typy grafov (historické, s aktuálnymi priebehmi hodnôt)
Počet zobrazených veličín (pier) v rámci jedného grafu graf môže mať ľubovoľný počet veličín
Pracujú všetky produkty nad spoločnou údajovou základňou? áno
Programovací jazyk VB Script
Práca vo viacerých režimoch (denný, týždenný, víkendový...) áno
Prístup k údajom zo štandardného Internet browsera (áno, nie) áno
Redundancia komunikačného kanála s HW áno
Redundancia počítača na zber a spracovanie dát áno
Redundancia sieťového prepojenia áno
Riešenie bezpečnosti aplikácie pri nefunkčnosti ActiveX objektov nie
Riešenie chýb komunikácie - indikácia neplatných dát áno, farebné odlíšenie neplatných dát, hlásenie o chybe komunikácie
Rozhranie pre komunikáciu s PLC áno
Scripting na úrovni grafickej prezentácie údajov áno
Scripting na úrovni procesnej databázy áno
Servis a podpora (u distribútora v SR, u distribútora v ČR, nie) áno, u distribútora v SR i ČR
Sieťová komunikácia áno
Spracovanie údajov nad rámec licencovaného rozsahu áno – vnútorné premenné systému sú zdarma
Systém bezpečnosti prístupu (užívateľsky orientovaný, úrovňovo orientovaný) áno
Trendy/receptúry áno
Verzie produktu pre aplikácie menšieho rozsahu áno - modul Reliance Control
Verzie produktu pre aplikácie typu read-only áno - modul Reliance View
Údržba systému on-line áno
Štandardné ovládače pre PLC áno
Štandardné ovládače pre V/V karty PC nie
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.