Vortex Model 8800

Stránka produktu
Alarmy (áno, nie/max. počet) áno
Chyba linearity zahrnutá v položke presnosť
Diagnostika (áno, nie) áno
Drift +-0.1% z prietoku na 1 rok
Druh média kvapaliny, plyny, nasýtená a prehriata para
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) EN 61326-1:1997 a nariadenia EMC (89/336(EEC), ATEX (94/9/EC)
Ex EEx ia IIC T5/T4 , EEx d IIC T6
Hysterézia zahrnutá v položke presnosť
Kalibrácia (nastavenie) áno
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly Hart, Fieldbus Foundation
Komunikácia s nadradeným alebo spolupracujúcim systémom (zbernica, protokol) digitálna
Konfigurácia a nastavenie (miestne, diaľkovo, iné) tlačidlá
Krytie (IP) IP66
Materiál meracej rúry / hlavy meniča / príruby / membrány / tesnenia nerez, Hastelloy / - / - / - / -
Menovitá svetlosť DN 15 až DN 200
Merací princíp vírivý - von Karmanov efekt
Merací rozsah/prestaviteľnosť rozsahu záví od svetlosti prietokomera a meraného média ( 0.41 až 885 m3/hod vody) / 38 :1
Meranie objemového prietoku
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) 10,8 až 42 V dc /-
Opakovateľnosť 0,2% z aktuálneho prietoku
Použitie (napr. priemyselné odvetvie, apod.) potrubie
Presnosť (základná chyba, %, na rozsah, na hodnotu) "Kvapaliny: digitálny a pulzný výstup: +- 0,65% z meranej hod., analógový výstup: +- 0,65% z meranej hod., + 0.025% z nastaveného rozsahu
Prevedenie meracieho člena štvorvodičové
Prevádzkový tlak,teplota PN 160, -200 ÷ 427°C
Spracovanie signálov analógové
Spôsob inštalácie pevne zabudovaný
Teplota média/pracovného prostredia -200 až 427°C / -50 až 85°C
Tlaková strata (%) závisí od hustoty média, aktuálneho prietoku a svetlosti prietokomera
Tlmenie/časová konštanta nastaviteľné v rozsahu 0.2 až 255s / 0,2 s alebo 3 vortex. cykly pri minimálnom tlmení
Výstupný signál analógový 4 až 20 mA, pulzný 0 až 10 000 Hz
Zobrazovacia jednotka LCD displej
vysoká odolnosť voči vibráciám, nezanášajúci sa senzor
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.