249-DLC3000

Stránka produktu
Chvenie, nárazy a vibrácie - sonda/ vyhodn. časť -
Elektrické pripojenie (integrovaný kábel, konektor, svorkovnica) svorkovnica
Elektromagnet. kompatibilita (EMC) (norma) EN 50082-2
Hmotnosť (kg) – / 2,7 kg
Indikácia hraničných stavov na vyh. časti
Komunikácia s nadradeným alebo spolupracujúcim systémom (zbernica, protokol) HART
Krytie (IP) – / IP 66
Materiál - kompakt/ teleso sondy/ snímacia časť sondy -
Max. prac. tlak v meranom priestore PN 100, ANSI Class 2500
Max. teplota meranej látky (°C) 425
Merací rozsah (od – do) 0 až 100%
Meraná látka agresívna
Napájacie napätie – sonda/ vyh. časť – / 12 až 30V =
Nevýbušné prevedenie (Ex) (norma) – sonda/ vyh. časť – / CENELEC- EExd, EExia
Ovládanie (nastavovanie) ručný komunikátor
Presnosť (základná chyba, %, na rozsah, na hodnotu) 0.25% / 0.25%
Prestaviteľnosť áno
Prevádzková teplota okolia – sonda/ vyhodn. časť – / 80
Princíp plavákový
Príkon – sonda/ vyhodn. časť – / 0,2 až 0,6 W
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) – / 95 %
Rozmery hladinomeru – sonda/ vyhodn. časť -
Spôsob upevnenia hladinomeru: kompakt/ sonda -
Výstupný signál spojitý
Meranie zmeny hustoty kvapaliny, meranie rozhrania medzi kvapalinami, vstup pre teplotnú kompenzáciu
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.