ELMARK PLUS, s. r. o.

Spoločnosť vznikla v roku 1995 pod názvom „ELMARK - Ing. Ivan Vlk“ v právnej forme fyzická osoba – podnikateľ.

Základným podnetom vzniku bola snaha využiť bohaté technické skúsenosti skupiny bývalých kolegov z jedného podniku pre poskytovanie služieb v silnoprúdovej elektrotechnike a VN technike hlavne pre práce menšieho rozsahu s vyššou pridanou hodnotou – vykonávanie revízií a preventívna údržba VN zariadení, vibrodiagnostické merania a analýzy, riešenie problémov s kompenzáciou účinníka. Časom do portfólia vykonávaných činností pribudlo, na základe oprávnenia z Národného inšpektorátu práce,  vykonávanie školení elektrotechnikov, overovanie vedomostí a vydávanie osvedčení o kvalifikácii v eletrotechnike.

Svojim prístupom k riešeniu problémov, technickou vyspelosťou a prijateľnými cenami služieb si spoločnosť získala spokojných zákazníkov – Slovenský vodohospodársky podnik, DOVO Mrnka, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Duslo Šaľa, Istrochem Bratislava, Ferrenit Nitra...

Vývoj priniesol požiadavku posunúť sa na vyššiu právnu formu, preto bola založená následnícka spoločnosť pod názvom ELMARK PLUS, s.r.o.


ELMARK PLUS, s. r. o.

Ulica: Kráľovská 796/43 (areál Enpark, vchod A)

Mesto: Šaľa

PSČ: 927 01

Kraj: Nitriansky

Tel: +421 31 789 91 99

Email: info@elmarkplus.com

Web stránka: www.elmarkplus.com

Rok založenia: 1995

Žiadny súvisiaci článok.

   
Žiadne produkty.
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel
Energetika
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel