Eaton Electric s.r.o.


Eaton Electric s.r.o.

Žiadny súvisiaci článok.

   
Obrázok Názov Kategória
Optické bezkontaktné snímače Optické bezkontaktné snímače Zdroje signálu, prijímače signálu
Kapacitné bezkontaktné snímače Kapacitné bezkontaktné snímače Zdroje signálu, prijímače signálu
Indukčné bezkontaktné snímače Indukčné bezkontaktné snímače Zdroje signálu, prijímače signálu
Bezpečnostné relé ESR5 Bezpečnostné relé ESR5 Bezpečnostné riadiace systémy
Softštartéry DS7 Softštartéry DS7 Rozbehové meniče (softštartéry)
Frekvenčné meniče DC1, DA1 Frekvenčné meniče DC1, DA1 Frekvenčné meniče
Komunikačný systém SmartWire-DT Komunikačný systém SmartWire-DT Komunikácia na úrovni riadiacich systémov
Dotykové panely XV HMI/PLC Dotykové panely XV HMI/PLC Operátorské panely
PLC XC100 a XC200 PLC XC100 a XC200 PLC
PLC EC4P PLC EC4P Mikro (mini) PLC
Easy 500/700 Easy 500/700 Mikro (mini) PLC
Easy 800 Easy 800 Mikro (mini) PLC
ProfiLine + Rozvádzačové skrine
Multifunkčný displej MFD-Titan Multifunkčný displej MFD-Titan Mikro (mini) PLC
Tepelné relé / ZB Tepelné relé / ZB Motorové ochrany
WINbloc (kompaktný I/O systém) WINbloc (kompaktný I/O systém) Vzdialené V/V
XI/ON (modulárny I/O systém) XI/ON (modulárny I/O systém) Vzdialené V/V
Oblasť priemyslu Výroba Predaj Projekčné služby Údržba, servis Poradenstvo Iné
Cementárensky priemysel
Doprava, spoje, logistika
Drevársky priemysel
Elektrotechnický priemysel + +
Energetika + +
Gumárenský priemysel
Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
Papierensky priemysel
Plynárenský priemysel
Potravinárstvo
Sklársky priemysel
Stavebníctvo +
Strojárstvo +
Textilný priemysel
Vodárenský priemysel
Zlievárensky priemysel