CORI-FLOW

Stránka produktu
Alarmy (áno, nie/max. počet) áno
Diagnostika (áno, nie) áno
Druh média plyn alebo kvapalina
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) podla CE noriem
Ex ATEX do zony 2
Kalibrácia (nastavenie) áno
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly PROFIBUS DP, DeviceNet, FLOW-BUS, MOTB, RS 232US
Komunikácia s nadradeným alebo spolupracujúcim systémom (zbernica, protokol) áno
Konfigurácia a nastavenie (miestne, diaľkovo, iné) PC
Krytie (IP) IP65
Materiál meracej rúry / hlavy meniča / príruby / membrány / tesnenia AISI 316
Menovitá svetlosť 6 - 12 mm (1/4" - 1/2 ")
Merací princíp Coriolisov princíp
Merací rozsah/prestaviteľnosť rozsahu 200 g/hod až 600 kg/hod
Meranie hmotnostného prietoku
Možnosť štartovania dávky cez prázdny senzor áno
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) +15-24 Vdc/80 mA meranie + 250 mA regulácia
Opakovateľnosť 0,1% z rozsahu
Použitie (napr. priemyselné odvetvie, apod.) potrubie
Požiadavka na tvar potrubia pred a za meracím člnom nie
Presnosť (základná chyba, %, na rozsah, na hodnotu) 0,2 %, 0,5% a 1% z rozsahu
Prevedenie meracieho člena dvojvodičové
Prevádzkový tlak,teplota 100 bar, 0-70 grad C, 0-120 grad C
Schopnosť merať obojsmerný prietok áno
Schopnosť merať zavzdušnené kvapaliny nie
Schopnosť poskytovať údaj o integrite materiálu áno
Schopnosť poskytovať údaj o opotrebení meracej rúrky áno
Spracovanie signálov analógové
Spôsob inštalácie pevne zabudovaný
Teplota média/pracovného prostredia 0-70 grad C, 0-120 grad C
Tlaková strata (%) zanedbatelná
Výstupný signál 4 až 20 mA,0 až 5(10) Vdc, PROFIBUS DP, DeviceNet, FLOW-BUS, MOTBUS, RS 232
Zobrazovacia jednotka externá jednotka
Integrované čerpadlo, PID regulátor, akčný člen, totalizér
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.