ACOPOSmulti

ACOPOSmulti

Stránka produktu
Funkcia návratu do východzej pozície (áno - typ, nie) ?
Funkcia učenia Áno
Interpolačné funkcie (lineárne, kruhové, špirálové...) ?
Max. počet bodov polohovania ?
Počet analógových vst./výst.,max. ?
Počet digitálnych vst./výst., max. ?
Počet riadených osí závisí od konfigurácie
Pracovný cyklus (ms/počet osí) 400 μs
Programovací jazyk Structured Text, ANSI C, LAD, FBD, SFC
Režimy riadenia (bod-bod, rýchlosť, sledovanie dráhy,...) ?
Riadenie zrýchlenia/spomalenia (lichobežníkové, S-krivka,...) ?
Univerzálne riešenie na riadenie viacosích systémov ponúkajúce viacero funkcií ako: point-to-point movements, electronic gears, electronic compensation gears, electronic cam profiles. Systém môže byť použitý v rozličných konfiguráciách závisiach od požiadaviek aplikácií, napríklad: rezacie jednotky, priebežné píly, CNC-systémy, robotika. Reakčný čas nie je ovplivnený komunikáciou. Ovládanie je priamo v systéme ACOPOSmulti.
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.