ACOPOS - inteligentné riešenie

ACOPOS - inteligentné riešenie

Stránka produktu
Maximálne otáčky ?
Menovité otáčky (min-1) ?
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) ?
Počet analógových vst./výst.,max. ?
Počet digitálnych vst./výst., max. ?
Riadiaca slučka (prúdová, rýchlostná, polohová,...) ?
Určené pre motory (synchrónne, asynchrónne) ?
Výstupný výkon (kW) ?
Digitálne servozosilovače ACOPOS sú určené k riadeniu synchrónnych a asynchrónnych motorov v prúdovej (50µs), rýchlostnej (200µs), a polohovej (400µs) slučke. Ich integrovanou súčasťou sú brzdné rezistory, napájací filter (EMC), samozrejmosťou je možnosť prepojenia jednosmerných častí viacerých servopohonov pomocou DC zbernice, ktorá umožňuje maximálne efektívne využitie dodávanej energie. Výborné riadiace vlastnosti zaisťuje predovšetkým použitie signálového procesoru(DSP), ktorý poskytuje dostatočný výkon pre výpočet všetkých pohybových parametrov, a tiež neustále sleduje zaťaženie výkonových častí servozosilovača a podľa neho potom riadi jeho funkciu. Na základe údajov z teplotných čidiel umiestnených na piatich miestach(doska plošných spojov, kondenzátory, brzdný rezistor, IGBT a motor) je v reálnom čase robený matematický teplotný model, čím je následne určené skutočné výkonové zaťaženie jednotlivých častí. Vďaka tomu je servozosilovač schopný v špičkách dodávať relatívne vysoké prúdy, a teda i výkony, bez nebezpečia vlastného poškodenia. Výkonová rada zlučuje 9 jednotiek v 4 konštrukčných skupinách. Výkonové rady servomeničov ACOPOS: 450W, 700W, 1kW, 2kW, 4kW, 9kW, 16kW, 32kW až do 64kW. Menovité hodnoty otáčok - 3000, 4500, 6000 min-1) Napájanie: 3x400V (1x230V je možné pre výkony 450W a 700W) Motory B&R disponujú popri atribútoch ako sú vysoký výkon a kvalita spracovania ešte jednou veľkou výhodou – elektronickým typovým štítkom. Ide o pamäť EEPROM, v ktorej sú uchovávané všetky relevantné mechanické a elektrické parametre motora (nominálny a maximálny moment, nominálna a maximálna rýchlosť, elektrické dáta, typ enkódera, rozlíšenie, tepelné senzory, brzda,…). V zhone normálneho pracovného dňa to prináša dvojitý efekt: rutinné pracovné a servisné zásahy sú výrazne uľahčené a prípadná výmena je možná bez zdĺhavého zadávania parametrov. Motor je automaticky identifikovaný servozosilovačom. Záznamy momentov, rýchlostí, teplôt atď. sú užívateľovi k dispozícii pre reguláciu a diagnostiku. Pomocou funkcie osciloskop, ktorá je integrovaná do vývojového prostredia, môžeme sledovať všetky detaily pohybov mechaniky. V praxi to znamená výrazné zníženie nákladov na uvedenie do prevádzky a servis.
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.