AC 80

  • Výrobca/krajina pôvodudod: Švajčiarsko
  • Dodávateľ: ABB, s.r.o.
  • Dodacia lehota: viac ako 4 týždne
Stránka produktu
Alarmovacie polia a tlačidlá (nie zobrazenie na displeji) signalizácia svetelná a zvuková
Archivácia premenných možnosť nastavenia rôznych intervalov archivácie
Doba od vyvolania do ukončenia grafického zobrazenia so 100 premennými (s) -
Evidencia alarmov tlačiareň
Existuje podpora firmy v oblasti procesného inžinierstva áno
Frekvencia aktualizácie hodnôt na displeji (s) <1
Frekvencia spracovania regulačných algoritmov -
Frekvencia vzorkovania analógových vstupov < 2ms
Frekvencia vzorkovania digitálnych vstupov < 2ms
Historizácia premenných nie
Iné, uveďte aké -
Iskrová bezpečnosť (nie, áno - norma) galvanické oddelenie
Klávesnica QUERTY
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly AF100/TCP/IP
Konfigurovanie V/V on-line
Konfigurovanie alarmovacích funkcií on-line
Konfigurovanie archivačných funkcií on-line
Konfigurovanie grafických displejov on-line
Konfigurovanie protokolovacích funkcií on-line
Konfigurovanie riadiacich štruktúr on-line
Konfigurovateľné algoritmy skupinového regulátora ako štandard možnosť programovania vlastných algoritmov
Linearizácia/prepočet do inžinierskych jednotiek v procesore skupinového regulátora
Max. vzdialenosť svorkovnice od V/V modulu (m) 1000
Maximálna doba archivácie -
Maximálna frekvencia archivácie -
Maximálna vzdialenosť -
Maximálny počet uzlov -
Miesto statickej informácie grafických displejov vlastný disk pre každé pracovisko
Monitor plná grafika
Monitor - rozlíšenie 1920x1440
Monitor - uhlopriečka 21"
Možnosť konfigurovať kritické obvody so samostatným procesorom áno
Možnosť vonkajšieho napájania z dvoch miest áno
Platforma systémov pracovísk UNIX
Poskytuje firma komplexné riešenia vrátane aplikácie áno
Počet alarmových úrovní 3
Priemerná doba vyvolania grafického zobrazenia (s) 5
Pripojenie zariadení iných výrobcov nie
Programovanie aplikačných funkcií nie
Protokolovanie voľne konfigurovateľné
Redundancia skupinového regulátora ako pomer (max. hodnota 1:1) -
Redundancia vlastných zdrojov skupinových regulátorov áno
Riadiaci systém je určený prevažne pre priemysel všeobecne
Rozšíriteľnosť z malej na väčšiu aplikáciu bez zmeny modulov áno
Samostatne svorkovnice a samostatné procesory V/V áno
Svorkovnice na moduloch V/V áno
Typy signálov (IS znamená iskrovo bezpečné) DO s relé na doske
Zmeny parametrov obvodov on-line
Zálohovanie skupinových regulátorov vlastnou batériou áno
Časová rozlíšiteľnosť SOE (Sequence of Events) pre DI -
Ťažisko aplikácií podľa referencií z hľadiska počtu riadených slučiek 200-800
*Váš email:

Žiadny súvisiaci článok.