11.4.2019, Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov, II. ročník

Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach na Slovensku aj v Česku, robotika sa čoraz častejšie presadzuje v skladoch a intralogistike, mnohé firmy riešia dilemu – klasické priemyselné roboty alebo kolaboratívne? Príďte a získajte nové informácie a inšpirácie z oblasti robotiky. K dispozícii vám budú všetci naši partneri a ďalší odborníci aj na individuálne diskusie.

Konferencia Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov so zameraním na moderné robotické pracoviská, ponúkne komplexné informácie o využití robotiky v malom a strednom podniku. Svoje riešenia zo zrealizovaných projektov prídu prezentovať všetky významné robotické spoločnosti. Špecifikum druhého ročníka je v tom, že okrem výrobcov a dodávateľov robotov, budú o konkrétnych realizáciách hovoriť aj ich používatelia – zástupcovia výrobných firiem, a tiež systémoví integrátori, ktorí robotické riešenia aplikovali do praxe. Pôjde teda výlučne o príklady z praxe so svojimi pozitívami i nedostatkami, aby sa tí, ktorí uvažujú o podobných riešeniach, mohli lepšie zorientovať v tom, aký projekt by bol reálny pre ich potreby. Súčasťou podujatia sú tiež dve hodinové panelové diskusie na aktuálne robotické a ekonomické témy.

Registračný poplatok

80€ bez DPH
 • občerstvenie a obed
 • zľava na ubytovanie v hoteli  Village resort Hanuliak, Belá, okres Žilina
 • bezplatné parkovanie
 • prístup k prezentáciám z konferencie

PROGRAM

Registrácia účastníkov, občerstvenie

Úvodný príhovor

ai magazine + ATP Journal

 • Moderátor podujatia: Milan Raček

Akčný plán inteligentného priemyslu SR

Ing. Mgr. Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

Inovačné služby SARIO

Dominik Susa, Riaditeľ Odboru investičných projektov, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Platforma DIH² a možnosti pre slovenské malé a stredné podniky

Ing. Jozef Rodina, PhD., Národné centrum robotiky, n. o.,

Aplikácia robotizovaných pracovísk FANUC vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov na Slovensku

Tomáš Richnavský, sales representative robotics, FANUC Slovakia, s.r.o. a zástupcovia firiem Služba Nitra a Gevorkyan

Bezpečná spolupráca ľudí a robotov (so zameraním na bezpečnostné aspekty a ukážky zrealizovaných aplikácií)

Pavel Bezucký, obchodný riaditeľ, UNIVERSAL ROBOTS

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 1

Prínosy a najlepšie skúsenosti z praxe pri zavádzaní robotických pracovísk

 • Ako robotika prispieva k zlepšovania ekonomických výsledkov podniku (výhody robotiky – presnosť, opakovateľnosť, produktivita, výkon + náhrada nedostatku pracovných síl).
 • Špecifiká nasadzovania štandardných priemyselných robotov a kolaboratívnych robotov vo výrobných prevádzkach
 • Prednosti a nevýhody oboch základných typov - priemyselné roboty versus kolaboratívne roboty.
 • Bezpečnosť a (kolaboratívna) robotika.
 • Čo ovplyvňuje rozhodovanie investora pri výbere konkrétneho typu robota? Kedy sa pre ktorý typ rozhodnúť?
 • Robotické pracovisko nie je len robotické rameno – nezabúdajme na koncové efektory

 

Účastníci panelovej diskusie:

 • Maroš Mudrák, vedúci oddelenia špeciálnych robotických aplikácií, MATADOR Automation s.r.o.;
 • Dávid Gurčík, produktový manažér, divízia robotiky, MTS spol. s r. o.;
 • Maroš Černý, spoluzakladateľ spoločnosti, Rossum Integration, s.r.o.;
 • Peter Pagáč, vedúci inšpekčného orgánu, Technický skúšobný ústav Piešťany, š .p.

Kuka v praxi

Jozef Tomaško, Sales Engineer, KUKA CEE; Jozef Rusnák, Matador Automation

Príbeh jedného šikovného robota a mnohých moderných ekologických kotlov

Kamil Kubeša, Benekov; Jakub Vavrečka, Valk Welding

Ako ABB zrobotizovalo slovenský priemysel

Tomáš Šurina, Sales Manager, ABB, s.r.o.

Obed

Nachi včera, dnes a zajtra

Jozef Vojtaško, Branch Manager, NACHI EUROPE GmbH Czech Branch

Robotizované oblúkové zváranie – požiadavky, potreby a príklady riešení

Rudolf Nágl, YASKAWA Czech s. r. o.

Špičkové robotické riešenia s pridanou hodnotou

Jaroslav Fiľo, S.D.A., s.r.o.; Martin Jedlička, Qintec a. s.; Petr Hofrík, Vitkovice Cylinders a.s.

Prestávka, občerstvenie

Panelová diskusia č. 2

Nové trendy a aplikačné oblasti pre robotiku

 • Nové trendy v priemyselnej robotike
 • AGV, mobilné robotické platformy
 • Nové typy aplikácií – bin picking, ...
 • Jednoduché programovanie, ovládanie, nasadzovanie do prevádzky, vykonávanie zmien v rámci robotických pracovísk
 • Umelá inteligencia, virtuálna a rozšírená realita v priemyselnej robotike
 • Robotika ako riešenie nedostatku pracovnej sily
 • Vzdelávanie zamestnancov podnikov a zdatnosť absolventov technických škôl v oblasti robotiky

 

Účastníci panelovej diskusie:

 • Juraj Laš, výkonný manažér, CEIT a.s.;
 • Jozef Veres, obchodný riaditeľ pre Strednú Európu, Photoneo s.r.o.;
 • prof. Mikuláš Hajduk, riaditeľ Katedry robotiky, Ústav automatizácie, robotiky a mechatroniky, SjF TU Košice
 • Juraj Bielesch, obchodno-technický manažér, B+R automatizace, spol. s r.o. - organizačná zložka

Záverečná diskusia

Diskusia, tombola, záver

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
0421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

ATP Journal

Dagmar Votavová
+421 905 586 903

HMH s.r.o.
Tavarikova osada 36
821 04 Bratislava