11. máj 2017, Hotel Aphrodite Palace****+, Rajecké Teplice

Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov

Robotika môže priniesť nové príležitosti. Načerpajte nové informácie a inšpirácie v oblasti modernej automatizácie a robotiky a stretnite sa s poprednými odborníkmi zo Slovenska a zahraničia. Pozrite si najlepšie postupy a praktické ukážky implementácie robotiky do výrobného procesu v malých a stredných podnikoch.

Konferencia ponúka kompletné informácie o potenciáli využitia robotiky v podniku. Od počiatočného vyčíslenia návratnosti, cez možnosti financovania, návrh robotického pracoviska, až po prípadové štúdie zo slovenských a českých výrobných podnikov.

Ide o spoločné podujatie dvoch renomovaných vydavateľstiev HMH, s.r.o. (ATP Journal) a LEADER press, s.r.o. (ai magazine) pripravované v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, Zväzom automobilového priemyslu SR a Národným centrom robotiky. Zameranie konferencie je smerované na mimoriadne aktuálnu tému zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na Slovensku prostredníctvom automatizácie a robotiky, čo korešponduje s koncepciou Smart Industry.

Vstupné

70€ bez DPH
 • občerstvenie a obed
 • elektronická publikácia "Stav robotiky na Slovensku" v hodnote 70€ zdarma
 • zľava na ubytovanie v hoteli Aphrodite Palace a na vstupné do kúpeľov Rajecké Teplice
 • bezplatné parkovanie*

PROGRAM

Registrácia účastníkov

Úvodný príhovor

František Duchoň, Národné centrum robotiky

Čo môže priniesť robotika pre malé a stredné podniky

Juraj Habovštiak, riaditeľ, MTS, spol. s .r. o.

 • kedy má zmysel zamýšľať sa nad využitím robotiky v podniku?
 • aká je návratnosť investície do robotiky?
 • ako môže zmeniť robotika ekonomický výsledok podniku?
 • znamená nasadenie robotiky automaticky zníženie pracovníkov v podniku?

Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu v rámci malých a stredných podnikov

Juraj Wagner, expert a analytik MŠVVaŠ SR pre vedu a výskum

 • legislatíva a rozdelenie zdrojov financovania výskumných a inovačných aktivít pre malé a stredné podniky
 • aktuálna ponuka podpory štátu pre financovanie projektu výskumu, vývoja a inovácia v SR
 • kto môže byť žiadateľ / poberateľ štátnej podpory?

Prestávka

Aplikácie robotov ABB v malých a stredných podnikoch - prípadové štúdie

Peter Kubík, ABB

Koexistencia, kooperácia a kolaborácia s priemyselnými robotmi KUKA

Jindřich Vaňous, KUKA

Príklady využitia robotov Stäubli v reálnych aplikáciách

Jiří Samek, Oto Toldy, Stäubli

Pokročilé metódy programovania zvarovacích robotov ( s praktickými aplikáciami)

Jakub Vavrečka, Valk Welding

Obed

Návrh a optimalizácia robotického pracoviska / Prepojenie robotického pracoviska s perifériami

Maroš Mudrák, vedúci oddelenia vývoja a digitálneho podniku, Matador Automation

 • štandardizácia návrhu robotického pracoviska
 • prípravná fáza návrhu robotického pracoviska
 • výber vhodnej technológie
 • virtuálna simulácia, optimalizácia a overenie funkčnosti
 • úskalia návrhu robotického pracoviska

Rôznorodé využitie kolaboratívnych robotov v praxi

Matej Skubik, Univeral Robots

Efektor - skutočné prepojenie robota s okolím

František Jantoška, SCHUNK Intec

Na hranice priemyselnej a servisnej robotiky

Tomáš Prchal, B+R Automation

Prestávka

Praktický projekt zavádzania robotiky od A po Z

Ján Mokošák, HERN, s.r.o.

 • analýza prínosov využitia robotiky pre výrobný alebo technologický proces
 • ako zabezpečiť finančné zdroje na realizáciu robotického pracoviska
 • výberové konanie a spolupráca s dodávateľmi
 • spracovanie dokumentácie, inštalácia, oživenie a nasadenie do rutinnej prevádzky

Diskusia, tombola a záver konferencie

KONTAKT

ai magazine

Vlasta Rafajová
0421 904 209 549

LEADER press, s.r.o
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

ATP Journal

Dagmar Votavová
+421 905 586 903

HMH s.r.o.
Tavarikova osada 36
821 04 Bratislava