PCD7.D4xxVT5F


PCD7.D4xxVT5F Výrobca/krajina povodu: Saia Burgess Controls AG/Švajčiarsko
Dodavateľ: EWWH, s.r.o.
Stranka produktu: http://www.ewwh.cz/produkty/mb-programovatelne/524
Dodacia lehota: 2-3 týždne

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
MB panel (Base line), 5,7", 10,4" alebo, 12,1" VGA 640x480, 65K farieb, 64MB flash, programovateĺný PG5

Žiadny súvisiaci článok.