Komunikačný systém SmartWire-DT


Komunikačný systém SmartWire-DT Výrobca/krajina povodu: Eaton
Dodavateľ: Eaton Electric s.r.o.
Stranka produktu: http://www.moeller.net
Dodacia lehota:

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
SmartWire-DT umožňuje implementáciu riešenia jednoduchého zapojenia, ktoré podstatne zjednodušuje konštrukčný návrh a znižuje až o 85% dobu nevyhnutnú pre zapojenie vodičov, skúšanie a uvedenie do prevádzky. SmartWire-DT používa osvedčené priemyselné spínacie prístroje Eaton a mení ich na prístroje vybavené komunikáciou.

Žiadny súvisiaci článok.