VÝVOJ SW (SOFTWARE) NA ZÁKAZKU


VÝVOJ SW (SOFTWARE) NA ZÁKAZKU Výrobca/krajina povodu:
Dodavateľ: Andis, spol. s r.o.
Stranka produktu: http://www.andis.sk
Dodacia lehota:

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
Potrebujete hardware alebo software na zákazku? ANDIS je vaše riešenie... Spoločnosť ANDIS, spol. s r.o. pôsobí na trhu už od roku 1993 v oblasti vývoja hardware a software na zákazku. Najväčšou výhodou firmy je, že spája vývoj hardware aj software pod jednou strechou a teda dokáže realizovať aj projekty, ktorých integrálnou súčasťou je hardware aj software súčasne. V oblasti vývoja a malosériovej výroby hardware, resp. špeciálnych prístrojov a zariadení na objednávku je firma schopná zabezpečiť komplexné služby. Od počiatočných konzultácií so zákazníkom cez analýzu problému, projektovú prípravu, vývoj a výrobu prototypu až po výrobu malej série a vyhotovenie technických podkladov pre opakovanú výrobu. Spolupráca s našimi overenými partnermi nám umožňuje pracovať aj na technologicky náročných projektoch, zabezpečiť sériovú výrobu a poskytovať súvisiace služby. Firma využíva svoj duševný potenciál aj na poskytovanie konzultačných a expertných služieb v oblasti elektrotechniky. Druhou základnou oblasťou pôsobenia firmy je vývoj software rôzneho druhu. Spadá sem napríklad vývoj databázových aplikácií, aplikácií typu klient – server a rôznych aplikácií pre internet a intranet typu človek – stroj a stroj – stroj. Sem často spadajú aj úlohy z oblasti telemetrie, diaľkového zberu údajov a povelovania. Príklady realizovaných projektov: M.E.D. - programový systém na diaľkový zber a spracovanie energetických meraní – elektrickej energie, tepla, vody, plynu a pod. vyvinutý a nasadzovaný v spolupráci so spoločnosťou Schrack Technik. Grafické používateľské rozhranie aplikácie poskytuje pohodlnú a prehľadnú prácu so systémom v štyroch skupinách úloh: - správa meracích bodov a skupín meracích bodov - nastavovanie parametrov odpočtových ciest - tabuľkové a grafické zobrazovanie nameraných údajov a tvorba reportov - plánovanie automatických pravidelných odpočtov DISPEČERSKÝ SOFTWARE NA SLEDOVANIE MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V SPOLUPRÁCI S FIRMOU TECHNOPOL INTERNATIONAL PRE SPOLOČNOSŤ DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA: - Komplexný GPS monitoring vozidiel - Monitoring aktuálnej polohy a stavu vozidiel - Archivácia jázd jednotlivých vozidiel - Sledovanie grafikonu (nadbiehanie/meškanie spoja) - Množstvo ďalších funkcií E.ON TERMINAL – systém na vykonávanie odpočtov spotreby elektrickej energie v teréne pre spoločnosť E.ON IT Slovakia: - Automatické preberanie príkazov na odpočet z odpočtovej centrály, individuálne, podľa prihláseného odpočtára - Vyhľadávanie elektromerov zosnímaním čiarového kódu, priradenie geografickej pozície k odpočtu (GPS) - Odosielanie odčítaných údajov on-line na odpočtovú centrálu (vstavaný GSM modem) Všeobecný výpočet činnností: • vývoj databázových, klient – server, WAP, internet a intranet aplikácií na zákazku • komunikačný server pre prístup SMS, GSM, GPRS, IP • aplikácie typu človek – stroj, stroj – stroj Spomenuté projekty sú len zlomkom a ukážkou toho, čo dokážeme vytvoriť. Preto, ak aj vy potrebujete vyriešiť nejaký problém alebo projekt technického charakteru bez ohľadu na to, či zahŕňa len hardware, len software alebo oboje súčasne, neváhajte nás kontaktovať na adrese obchod@andis.sk. Pretože ANDIS je vaše riešenie...

Žiadny súvisiaci článok.