TB46x/TB82EC


Výrobca/krajina povodu: ABB Automation Inc./ USA
Dodavateľ: ABB, s.r.o.
Stranka produktu: http://
Dodacia lehota: podľa špecifikácie

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
Alarmový kontakt (áno, nie) -
Chyba vplyvom teploty (%) -
Diagnostika (áno, nie) áno
Dlhodobá stabilita (%) -
Elektrické pripojenie (integrovaný kábel, konektor, svorkovnica) integrovaný kábel, konektor
Elektrický výstupný signál (prúdový, napäťový, prepínací kontakt, HART,...) 4-20 mA
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) áno, CE
Hmotnosť (kg) -
Hysterézia -
Indikácia meraných hodnôt (LCD, LED, iné) LCD
Indikácia prekročenie hranice (nie, áno - LED, na displeji,..) -
Indikácie prevádzkového stavu (nie, áno - na displeji, kontaktný a/alebo prúdový výstup ...) áno
Iskrová bezpečnosť (nie, áno - norma) áno-SAA,CSA, CENELEC
Izolácia (materiál) PEEK
Kompenzácia zmien teploty (nie, áno-rozsah, automatická) automatická
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly -
Konfigurácia a nastavenie (miestne, diaľkovo, iné) miestne alebo HART
Konštanta meracej cely (cm-1) 0.01 až 100
Konštrukčné prevedenie (kontaktné, ponorné/prietočné, dvoj, - štvor elektródové, kompakt, ...) ponorné, závitové, prietočné
Krytie (IP) IP 65
Materiál elektród nerez
Materiál puzdra/tela sondy nerez
Meracia sonda (kontaktná-grafit, platina, nerez,..., bezelektródová - toroidná, ..., pre prevodník typu ...., voliteľná) kontaktná -nerez
Merací rozsah (od – do) 0.001mS/cm až 1 S/cm
Merané médium (chemické roztoky, čistá a odpadová voda, ..., podľa použitej sondy) podľa sondy
Možnosť parametrizácie a ovládania z PC áno
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) 13-53 VDC - dvojvodičový prevodník
Odolnosť proti otrasom a nárazom (nie, áno - norma) -
Pretlak meranej vzorky (MPa) 6.2
Princíp činnosti (meranie vodivosti - ohmova metóda, indukčný princíp, iné) elektrolytický-ohmický
Pripojenie sondy k procesu (závit, variabilné, podľa typu sondy) závit, ponorná, prietočná, hygienic, Hot tap, ...
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) do 95% RH
Rozlíšenie/Reprodukovateľnosť (mikrS/cm) -
Rozmery (šxvxh, mm) -
Softvérové prostriedky (nie, áno - programy pre komunikáciu, ...) áno
Spotreba (W, mA) -
Teplota meranej vzorky (od-do, °C) -20 až 300°C
Teplota skladovacia (°C) -40 až 70°C
Určené pre (meranie čoho) vodivosť, teplota pre kompenzaciu
Zobrazené jednotky (mikroS/cm, miliS/cm, Mohm cm, °C, %koncentrácie, ...) programovateľné
Základná chyba (% z rozsahu, z meranej hodnoty) +-0.5%
vysoká variabilita vyhotovenia senzora

Žiadny súvisiaci článok.