COPA-XM/MAG-XM


COPA-XM/MAG-XM Výrobca/krajina povodu: ABB Fischer&Porter
Dodavateľ: ABB, s.r.o.
Stranka produktu: http://www.abb.com
Dodacia lehota: do 1 týždňa

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
Alarmy (áno, nie/max. počet) áno
Chyba linearity -
Diagnostika (áno, nie) áno
Druh média kvapaliny, vodivost média >= 5 mikroS/cm
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) EN
Hysterézia -
Kalibrácia (nastavenie) áno
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly Hart
Komunikácia s nadradeným alebo spolupracujúcim systémom (zbernica, protokol) Hart, Profibus DP
Konfigurácia a nastavenie (miestne, diaľkovo, iné) ručný komunikátor
Krytie (IP) IP67
Materiál meracej rúry / hlavy meniča / príruby / membrány / tesnenia nerez 1.4571, Aluminium / - / nerez 1.4571, uhl.ocel / - /
Menovitá svetlosť od DN 1 do DN 2000
Merací princíp magneticko-indukčný
Merací rozsah/prestaviteľnosť rozsahu od 0,03 l/min do 171000m3/h
Meranie objemového prietoku
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) 24 až 230 V AC/DC/<23 VA
Použitie (napr. priemyselné odvetvie, apod.) potrubie
Presnosť (základná chyba, %, na rozsah, na hodnotu) <=0,2%rozsahu
Prevedenie meracieho člena štvorvodičové
Prevádzkový tlak,teplota PN 40
Spracovanie signálov smart
Spôsob inštalácie pevne zabudovaný
Teplota média/pracovného prostredia -40 az 180°C/-25 az 60°C
Tlaková strata (%) 0 %
Tlmenie/časová konštanta -
Výstupný signál 4-20 mA, impulzný do 5kHz
Zobrazovacia jednotka LC displej 2-riadkový
podľa špecifikácie min. vodivosť az 0,05 mikroS/cm, dvojvodičový prevodník

Žiadny súvisiaci článok.