20xx/4620


Výrobca/krajina povodu: ABB Automation Ltd./ UK
Dodavateľ: ABB, s.r.o.
Stranka produktu: http://
Dodacia lehota: podľa špecifikácie

Otázka pre predajcu:

*Váš email:
Alarmový kontakt (áno, nie) áno
Chyba vplyvom teploty (%) -
Diagnostika (áno, nie) áno
Dlhodobá stabilita (%) -
Elektrické pripojenie (integrovaný kábel, konektor, svorkovnica) svorkovnica alebo integrovaný kábel
Elektrický výstupný signál (prúdový, napäťový, prepínací kontakt, HART,...) 2x 4-20mA, 2x relé
Elektromagnetická kompatibilita (áno - špecifikovať, nie) áno
Hmotnosť (kg) -
Hysterézia -
Indikácia meraných hodnôt (LCD, LED, iné) LCD
Indikácia prekročenie hranice (nie, áno - LED, na displeji,..) áno
Indikácie prevádzkového stavu (nie, áno - na displeji, kontaktný a/alebo prúdový výstup ...) áno
Iskrová bezpečnosť (nie, áno - norma) nie
Izolácia (materiál) -
Kompenzácia zmien teploty (nie, áno-rozsah, automatická) áno -10 až 130°C
Komunikačné rozhrania/zbernice/protokoly Modbus
Konfigurácia a nastavenie (miestne, diaľkovo, iné) miestne
Konštanta meracej cely (cm-1) 0.05 až 1.00
Konštrukčné prevedenie (kontaktné, ponorné/prietočné, dvoj, - štvor elektródové, kompakt, ...) ponorné, závitové, prietočné
Krytie (IP) IP 66
Materiál elektród grafit, nerez
Materiál puzdra/tela sondy epoxid, nerez
Meracia sonda (kontaktná-grafit, platina, nerez,..., bezelektródová - toroidná, ..., pre prevodník typu ...., voliteľná) prstencová grafitová
Merací rozsah (od – do) 0.5 až 10000 mS/cm
Merané médium (chemické roztoky, čistá a odpadová voda, ..., podľa použitej sondy) nízkovodivostné kvapaliny
Možnosť parametrizácie a ovládania z PC nie
Napájacie napätie (V) / Príkon (W) 230 V AC
Odolnosť proti otrasom a nárazom (nie, áno - norma) -
Pretlak meranej vzorky (MPa) 0.66
Princíp činnosti (meranie vodivosti - ohmova metóda, indukčný princíp, iné) elektrolytický-ohmický
Pripojenie sondy k procesu (závit, variabilné, podľa typu sondy) závit, ponorná, prietočná
Relatívna vlhkosť vzduchu (%) do 95% RH
Rozlíšenie/Reprodukovateľnosť (mikrS/cm) -
Rozmery (šxvxh, mm) -
Softvérové prostriedky (nie, áno - programy pre komunikáciu, ...) -
Spotreba (W, mA) < 6 VA
Teplota meranej vzorky (od-do, °C) -10 až 150°C
Teplota skladovacia (°C) -25 až 55°C
Určené pre (meranie čoho) vodivosť, teplota pre kompenzáciu
Zobrazené jednotky (mikroS/cm, miliS/cm, Mohm cm, °C, %koncentrácie, ...) programovateľné
Základná chyba (% z rozsahu, z meranej hodnoty) +-1%
teplomer pre kompenzáciu Pt1000, dialkový prenos teploty

Žiadny súvisiaci článok.